کتاب و فیلم

به فضیلت کتابخوانی باورداریم ولی غافلیم از اینکه کتاب و فیلم می تونند درمانگر هم باشند

درمانگر

به شرطی که این خوانش توام باشه با تفکر بازنگرانه و نقادانه خودمون در ربط و نسبتِ با اندیشه های مطرح شده و به کارگیریش توی تجربیات زندگی

کتاب و فیلم

بخشی از فیلم کاپیتان فنتستیک
۲۲ مرداد

بخشی از فیلم کاپیتان فنتستیک

بخشی از فیلم کاپیتان فنتستیک خانواده ای که با عقاید خاص فکری و فلسفی ، زندگی در جنگل را برگزیده ولی... غمِ نان شاید بگذارد اگر غمِ زمان اندکی مجالم دهد.این روزها همچون هراری از خود می پرسم ، گندم...

۱۴۸۷

کتاب و فیلم

پریسا افتخار

فیلم جهان با من برقص
۳۰ تیر

فیلم جهان با من برقص

خلوت آری ، عزلت نه فیلم جهان با من برقص سالِ ۹۶، اتاقِ شماره ۳۷ بخش تخصصی کتابخانه ملی، سه روز در هفته، از آنِ من بود، پژوهشِ تزِ دوره دکتری را انجام می دادم ، برای چای که بیرون...

۱۳۸۲

کتاب و فیلم

پریسا افتخار

فیلم اینک آخرالزمان ساخته فرانس فورد کاپولا
۸ تیر

فیلم اینک آخرالزمان ساخته فرانس فورد کاپولا

(جهان ذهن که در آن زنده ایم جهانِ بیرون که در آن زندگی می کنیم و جهانی که می سازیم ، اگر اراده کنیم و انتخابِ آگاهانه به بازیگری) . . فیلم اینک آخرالزمان ساخته فرانس فورد کاپولا .ستوان «ویلارد»...

۱۴۸۴

کتاب و فیلم

پریسا افتخار

تنهایی خود را در آغوش بگیر
۸ اردیبهشت

تنهایی خود را در آغوش بگیر

مارتین بوبر اتریشی که بنای فلسفه اش بر رابطه و دیالوگ استوار است در کتاب "میان انسان و انسان" از رویای تکراری تمام عمرش به نام " فریاد دوگانه " که هراز چندی به سراغش می آید می گوید:"خود را...

۱۵۶۴

کتاب و فیلم

پریسا افتخار

0