راه-تغییر-بالا-بردن-آگاهی-شادلایف-زندگی-شاد
محمد شاد

راه تغییر، بالا بردن آگاهی

راه تغییر بالا بردن آگاهی دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهرکز دیو و دد ملولم و انسانم ارزوستگفتند یافت می نشود جسته ایم

مغازه خودکشی
زندگی شاد

مغازه خودکشی

درباره کتاب نوزدهم چالش: مغازه خودکشی اثر ژان تولی مغازه خودکشی: آلن! آخه چند بار بهت بگم ؟ وقتی مشتری هامون از مغازه خرید می

چرا آزادم؟
محمد شاد

چرا آزادم؟

چرا آزادم؟ با قضا پنجه زدن نبود جهاد زانک این را هم قضا بر ما نهاد این جهان زندان و ما زندانیان حفره‌کن زندان و

پریسا افتخار عیدانه
پریسا افتخار

خلوت با خویشتن

عیدانه : خلوت با خویشتن خلوت با خویشتن: انسان موجود غریبی استدر دو قطبِ آونگِ نیاز و رنج در نوسان است ، طلب می کند

جاناتان مرغ دریایی
زندگی شاد

جاناتان مرغ دریایی

درباره کتاب سوم چالش: جاناتان مرغ دریایی جاناتان مرغ دریایی نوشته ریچارد باخ جاناتان مرغ دریایی ای بود که به پرواز روی سطح آب و

0