شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
زندگی شاد

شازده کوچولو

درباره کتاب دوم چالش: شازده کوچولو بخش هایی از کتاب : شازده کوچولو داستان پسر کوچولویی هست که با گلی که اهلی اش کرده بگو

سه شنبه ها با موری
زندگی شاد

سه شنبه ها با موری

درباره کتاب اول چالش: سه شنبه ها با موری از میچ آلبوم بخش هایی از کتاب: سه شنبه ها با موری: موری آهی کشید و

چرا ادامه می دهم؟
محمد شاد

چرا ادامه دهم ؟

چرا ادامه دهم ؟ نه بر اشتری سوارم، نه چو خر به زیر بارم نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم غم موجود و پریشانی معدوم

چرا آفریقا؟
محمد شاد

چرا آفریقا؟

چرا آفریقا؟ من در اندیشه آنم که روا بر تو فشانم نه در اندیشه که خود را ز کمندت برهانم من همان روز بگفتم که

چرا می روم؟
محمد شاد

چرا می روم؟

چرا می روم؟ مقصد من رفتن است با نرسیدن خوش است هر که به مقصد خوش است مانده بن بستهاست ۱۴ ساعت است داخل اتوبوس

0