دسته: کتاب و فیلم

بخشی از فیلم کاپیتان فنتستیک
فیلم جهان با من برقص
فیلم اینک آخرالزمان ساخته فرانس فورد کاپولا
تنهایی خود را در آغوش بگیر

کتاب و فیلم

به فضیلت کتابخوانی باورداریم ولی غافلیم از اینکه کتاب و فیلم می تونند درمانگر هم باشند

درمانگر

به شرطی که این خوانش توام باشه با تفکر بازنگرانه و نقادانه خودمون در ربط و نسبتِ با اندیشه های مطرح شده و به کارگیریش توی تجربیات زندگی