0

شراب ۹۹ – به روزرسانی ماه به ماه

توضیحات

شراب ۹۹ :

نقشه راه ۶ ماهه – پرداخت به صورت ماه به ماه

“آه ای حلزون، از کوهستان فوجی بالا برو
ولی آرام آرام”

تغییرات ماندگار به آرامی صورت می گیرند. بیایید این شراب را در سال ۹۹ برای بیشینه کردن شادی ، رضایت ، آرامش و بی باکی ، جرعه جرعه نوش کنید تا در جانتان نشست کند.
این فایلهای اولیه شراب ۹۹، برای مزه مزه کردن است، و بعد از تهیه این پکیج از ماه دوم هر ماه به مدت ۵ ماه برای شما تمرین و تکنیک هایی ارسال می شود.   اجازه دهید حرفهای متفاوتش به آرامی در وجودتان جای خویش بگشاید و در شکاف باورهایتان قرار گیرد.
بیایید دست برداریم از این همه عجله و شتاب، بیایید اینبار بجای سرعت، به قدرت بیاندیشیم و بخواهیم این مفاهیم در ما ریشه دوانده با تمرین‌هایی که پس از خرید بسته، ماهانه برایتان ارسال می شود به نگهداری از جوانه بپردازیم تا روزی نه چندان دور به بار نشیند.

بدنبال شتاب نباشید همه این سال‌ها به ما آموخته اند سریع باشیم حال آنکه آنچه بدان نیاز داریم صبوری کردن و عمق پیدا کردن است نه سریع بودن و شتاب داشتن
این مجموعه شامل باورهایی برای داشتن زندگی ارزشمند است و یقین داریم برای جمعی که بکارش بندند مفید خواهد بود.
شادی
رضایت
آرامش
بی باکی

توضیحات بسته ی آموزشی شراب ۹۹ :

این محصول شامل ۲۱۳ دقیقه و ۵۱ ثانیه فایل صوتی می‌باشد.

در بخش اول ۱۴ فایل صوتی (۶۳ دقیقه) قرار دارد. که مبلغ آن ۱۰۰ هزار تومان است
در انتها چند فیلم سینمایی مرتبط با محصول نیز معرفی شده است.
بهتر است بعد از گوش دادنِ هرفایل، فیلمِ مرتبط با آن فایل را از طریقِ لینکِ دانلودی که در یک فایلِ پی دی اف داخل محصول قرار داده ایم، دانلود کرده و ببینید. ‌

شما برای تهیه تکنیک ها و تمرین های ماههای بعد به مدت ۵ ماه، می بایست ماه به ماه جداگانه اقدام به پرداخت فرمایید که مبلغ آن ۴۰ هزار تومان است پس از پرداخت، تمرین های مربوط به هر ماه در پروفایل شما به روزرسانی خواهد شد.

 

 • نام بسته ی آموزشی: شراب ۹۹
 • نام مدرسان: محمد مقدم شاد، پریسا افتخار
 • نوع بسته: صوتی، PDF
 • تعداد فایل ها تا ماه چهارم: ۳۰ فایل صوتی، تا امروز و بعد ار تهیه به مدت دو ماه دیگر هر هفته فایل جدید در پروفایل شما قرار می گیرد
 • مجموع دقیقه ها و ساعات تا ماه چهارم: ۲۱۳ دقیقه و ۵۱ ثانیه فایل صوتی
  • ماه پنجم و ششم هم در حال آماده سازی است که در پایان مرداد و شهریور آماده تهیه هستند
 • عنوان ها یا سرفصل ها:

درس اول (ماه اول):

 • (مقدمه) ارتباط شراب و زندگی؛ (۸ دقیقه و ۵۹ ثانیه)
 1. شراب و شادی؛ فایل ۱ (۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه)
 2. شراب و رضایت؛ فایل ۲ (۵ دقیقه و ۴ ثانیه)
 3. شراب و آرامش؛ فایل ۳ (۵ دقیقه و ۱۷ ثانیه)
 4. شراب و بی باکی؛ فایل ۴ (۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه)
 5.  شراب و احساس رضایت از زندگی؛ فایل ۵ (۲ دقیقه و ۱ ثانیه)
 6. شراب و احساس رضایت بدون مقاسه؛ فایل ۶ (۵ دقیقه و ۱۶ ثانیه)
 7. شراب و احساس رضایت در طول مسیر؛ فایل ۷ (۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه)
 8. چگونه شاد شدم ؟؛ فایل ۹ (۴ دقیقه و ۲۱ ثانیه)
 9. چگونه راضی شدم؟؛ فایل ۱۰ (۵ دقیقه)
 10. چگونه آرام شدم؟؛ فایل ۱۱ (۴ دقیقه و ۴ ثانیه)
 11. چگونه بی باک شدم؟؛ فایل ۱۲ (۵ دقیقه و ۴۸ ثانیه)
 12. فصل اول هنر شاد زیستن (پریسا افتخار)؛ فایل ۱۳ (۹ دقیقه و ۴۴ ثانیه)؛
 13. حسن ختام؛ فایل ۱۴ (۱ دقیقه و ۴۶ ثانیه)
 14. ۱ دقیقه از فیلم انجمن شاعران مرده (تصویری) فیلم پیشنهادی برای بخش شراب و شادی
 15. ۱ دقیقه از فیلم بخور، عبادت کن، عشق بورز (تصویری) فیلم پیشنهادی برای بخش شراب و راضایت
 16. ۱ دقیقه از فیلم سه شنبه ها با موری (تصویری) فیلم پیشنهادی برای بخش شراب و آرامش
 17.  ۱ دقیقه از فیلم وحشی (تصویری) فیلم پیشنهادی برای بخش شراب و بی باکی
 18.  ۱ دقیقه از فیلم بازی مالی (تصویری) فیلم پیشنهادی برای بخش شادی، رضایت از نحوه بودن خود
 19. پی دی اف فیلم های مرتبط

درس دوم (ماه دوم): (باور_تکنیک ها)

 1. فصل دوم هنر شاد زیستن (پریسا افتخار)؛ فایل ۱ (۱۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه)
 2. پی دی اف مرتبط – دلایل ناراحتی های درونی؛ فایل ۲
 3. پی دی اف مرتبط – نظام انگیزشی عمل؛ فایل ۳
 4. پی دی اف مرتبط – سه دسته خواسته ها و نیازهای انسان؛ فایل ۴
 5. بخش اول تمرینات، مقدمه (باور_تکنیک)؛ فایل ۵ ( ۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه)
 6. باور_تکنیک شادی؛ فایل ۶ (۸ دقیقه و ۵۴ ثانیه)
 7. باور_تکنیک رضایت؛ فایل ۷ (۵ دقیقه و ۴۹ ثانیه)
 8. باور_تکنیک آرامش؛ فایل ۸ (۱۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه)
 9. باور_تکنیک بی باکی؛ فایل ۹ (۱۰ دقیقه و ۳۱ ثانیه)

درس سوم (ماه سوم): (باور_تکنیک ها)

 1. فصل سوم هنر شاد زیستن؛ فایل ۱ (پریسا افتخار)
 2. بخش دوم تمرینات، باور_تکنیک شادی؛ فایل ۲ (۸ دقیقه)
 3. باور_تکنیک رضایت؛ فایل ۳ (۹ دقیقه و ۱۳ ثانیه)
 4. نیمه راه ؛ فایل ۴ (۹ دقیقه و ۲۱ ثانیه)
 5. باور_تکنیک آرامش؛ فایل ۵ (۵ دقیقه و ۵۲ ثانیه)
 6. باور_تکنیک بی باکی؛ فایل ۶ ( ۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه)

درس چهارم (ماه چهارم): (باور_تکنیک ها)

 1. بخش سوم تمرینات، باور_تکنیک شادی؛ فایل ۱ (۱۱ دقیقه و ۱۴ ثانیه)
 2. باور_تکنیک رضایت؛ فایل ۲ (۹ دقیقه و ۱ ثانیه)
 3. باور_تکنیک آرامش؛ فایل ۳ (۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه)
 4. باور_تکنیک بی باکی؛ فایل ۴ (۸ دقیقه و ۲۲ ثانیه)

درس پنجم (ماه پنجم): (باور_تکنیک ها)

 1. بخش چهارم تمرینات، باور_تکنیک شادی؛ فایل ۱ (۹ دقیقه و ۳۳ ثانیه)
 2. هنر شاد زیستن (فصل پایانی) (پریسا افتخار) فایل ۲ (۱۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه)
 3. باور_تکنیک رضایت و آرامش؛ فایل ۳ (۱۱ دقیقه و ۴۹ ثانیه)
 4. باور_تکنیک بی باکی و آرامش (پریسا افتخار)؛ فایل ۴ (۷ دقیقه و ۲ ثانیه)

درس آخر (ماه ششم):

 1. آخرین جرعه؛ فایل ۱ (۵ دقیقه و ۳۲ ثانیه)

بسته آموزشی شراب برای چه کسانی مناسب است؟

برای افرادی که متوجه شده اند ، دلایل ناراحتی های درونشان ، روان زاد و بدن زاد نیست بلکه اندیشه زاد است. به دنبال یافتن باورهایی هستند که بتوانند بر اساس آن ، شادتر ، راضی تر ، آرامتر و بی باکتر زندگی کنند

شما با گوش دادن و عمل به این بسته ی آموزشی موارد زیر را دریافت می کنید:

می آموزید باورهایی که بر اساس آن و تا به حال زیسته اید ، لزوما تنها باور موجود برای داشتن زندگی که مطلوب های فردی شما را تامین کند ، نبوده بلکه (باور_ تکنیک) های دیگر از زاویه و پنجره نگرشی دیگرگونه هم وجود دارد که شاید مستی اش پایدارتر و جانفزاتر باشد

 

در مورد قیمت گزاریِ کلی شراب ۹۹ که به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان است و شما در نوبت اول تنها ۱۰۰ هزار تومان اولیه را پرداخت می کنید با توجه به اینکه تا شهریور ماه، پانزدهم هر ماه تکنیکی ارایه شده بدان اضافه می گردد در مجموع برای تهیه کل پکیج مبلغی حدود یک جلسه مشاوره در نظر گرفته شده. یعنی هزینه ۱۰۰ هزار تومان برای
(۶۳ دقیقه محتوای فایلهای این بسته ) است. و تمرین ها و تکنیک ها که به مرور در طی ۵ ماه به شما ارائه شده است و شما هم می توانید یکجا همه ماه ها را تهیه کنید هم در هر ماه یک درس را تهیه کنید.

باشد تا هزینه زیادی نباشد برای آنانی که خواستار تغییر سبک و سیاق زندگی خود هستند.

هم اکنون تمام ۶ درس در دسترس برای تهیه است.

برای تهیه پکیج از قسمت بالای افزودن به سبد خرید، پرداخت ماه به ماه را در حالت ماه اول قرار دهید که مبلغ ۱۰۰ هزار تومان است.

برای تهیه تمرین بخش اول، از قسمت بالای افزودن به سبد خرید پرداخت ماه به ماه را در حالت ماه دوم قرار دهید که مبلغ ۴۰ هزار تومان است.

برای تهیه تمرین بخش دوم، از قسمت بالای افزودن به سبد خرید پرداخت ماه به ماه را در حالت ماه سوم قرار دهید که مبلغ ۴۰ هزار تومان است.

برای تهیه تمرین بخش سوم، از قسمت بالای افزودن به سبد خرید پرداخت ماه به ماه را در حالت ماه چهارم قرار دهید که مبلغ ۴۰ هزار تومان است.

برای تهیه تمرین بخش چهارم، از قسمت بالای افزودن به سبد خرید پرداخت ماه به ماه را در حالت ماه پنجم قرار دهید که مبلغ ۴۰ هزار تومان است.

برای تهیه تمرین بخش پنجم، از قسمت بالای افزودن به سبد خرید پرداخت ماه به ماه را در حالت ماه ششم قرار دهید که مبلغ ۴۰ هزار تومان است..

پس در حال حاضر ماه اول (پکیج شراب-فروردین ۹۹) ، و ماه دوم (بخش اول تمرینات-اردیبهشت ۹۹)، و ماه سوم (بخش دوم تمرینات-خرداد ۹۹) و ماه چهارم (بخش سوم تمرینات-تیر ۹۹) و ماه پنجم (بخش چهارم تمرینات-تیر ۹۹) و ماه ششم (بخش پنجم تمرینات-تیر ۹۹) در دسترس هستند.

 

هم چنین اگر میخواهید به صورت یکجا پکیج را که به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان است و نیازی به پرداخت ماهانه نیست خریداری کنید از لینک زیر اقدام فرمایید.

شراب ۹۹ – پرداخت کامل

4 دیدگاه برای شراب ۹۹ – به روزرسانی ماه به ماه

 1. نسرین

  کاش بتونم انجام بدم صحبت هایی که گفته شد مفید بود اینکه به نام شراب گفتید

 2. saeed

  سلام، من پکیج ۱۰۰ تومنی رو خریدم واقعا ممنونم از شما، تمرین اول رو هم تازه خریداری کردم خوشحالم که امسال به کمک شما قراره تغییر کنم

 3. نزهت

  بسیار آموختم، منتظر فایل های بعدی برای جرعه جرعه نوشیدن این شراب هستم

 4. زهرا آقازاده

  partoe.bahar

  این بسته دقیقا چیزی بود که بهش احتیاج داشتم. حرف های آقای شاد و پری بانو عجیب به دلم میشینن، حال دلتون خوبه خوووب

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زندگی شاد
زندگی شاد

باور داریم شاد زیستن یه انتخابه

محصولات مرتبط

لینک کوتاه :
0