۳۰۰,۰۰۰ تومان

 • انتشار: : دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
 • بروزرسانی: : پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰
 • 40326
 • ۱۹ دیدگاه

شراب ۹۹ – پکیج کامل

دسته بندی :

شراب ۹۹ :

نقشه راه ۶ ماهه

“آه ای حلزون، از کوهستان فوجی بالا برو
ولی آرام آرام”

تغییرات ماندگار به آرامی صورت می گیرند. بیایید این شراب را در سال ۹۹ برای بیشینه کردن شادی ، رضایت ، آرامش و بی باکی ، جرعه جرعه نوش کنید تا در جانتان نشست کند.
این فایلهای اولیه شراب ۹۹، برای مزه مزه کردن است، و بعد از تهیه این پکیج از ماه دوم هر ماه به مدت ۵ ماه برای شما تمرین و تکنیک هایی ارسال می شود.   اجازه دهید حرفهای متفاوتش به آرامی در وجودتان جای خویش بگشاید و در شکاف باورهایتان قرار گیرد.
بیایید دست برداریم از این همه عجله و شتاب، بیایید اینبار بجای سرعت، به قدرت بیاندیشیم و بخواهیم این مفاهیم در ما ریشه دوانده با تمرین‌هایی که پس از خرید بسته، ماهانه برایتان ارسال می شود به نگهداری از جوانه بپردازیم تا روزی نه چندان دور به بار نشیند.

بدنبال شتاب نباشید همه این سال‌ها به ما آموخته اند سریع باشیم حال آنکه آنچه بدان نیاز داریم صبوری کردن و عمق پیدا کردن است نه سریع بودن و شتاب داشتن
این مجموعه شامل باورهایی برای داشتن زندگی ارزشمند است و یقین داریم برای جمعی که بکارش بندند مفید خواهد بود.
شادی
رضایت
آرامش
بی باکی

توضیحات بسته ی آموزشی شراب :

این محصول شامل ۲۵۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه فایل صوتی می‌باشد.

در بخش اول ۱۴ فایل صوتی (۶۳ دقیقه) قرار دارد.
در انتها چند فیلم سینمایی مرتبط با محصول نیز معرفی شده است.
بهتر است بعد از گوش دادنِ هرفایل، فیلمِ مرتبط با آن فایل را از طریقِ لینکِ دانلودی که در یک فایلِ پی دی اف داخل محصول قرار داده ایم، دانلود کرده و ببینید. ‌

بخش های بعدی شامل تمرینات و تکنیک هایی است که هر هفته بارگذاری شده اند.

 • نام بسته ی آموزشی: شراب
 • نام مدرسان: محمد مقدم شاد، پریسا افتخار
 • نوع بسته: صوتی، PDF
 • تعداد فایل ها تا ماه چهارم: ۴۳ فایل صوتی
 • مجموع دقیقه ها و ساعات تا ماه چهارم: ۲۵۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه فایل صوتی

 

 • عنوان ها یا سرفصل ها:

درس اول (ماه اول):

 • (مقدمه) ارتباط شراب و زندگی؛ (۸ دقیقه و ۵۹ ثانیه)
 1. شراب و شادی؛ فایل ۱ (۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه)
 2. شراب و رضایت؛ فایل ۲ (۵ دقیقه و ۴ ثانیه)
 3. شراب و آرامش؛ فایل ۳ (۵ دقیقه و ۱۷ ثانیه)
 4. شراب و بی باکی؛ فایل ۴ (۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه)
 5.  شراب و احساس رضایت از زندگی؛ فایل ۵ (۲ دقیقه و ۱ ثانیه)
 6. شراب و احساس رضایت بدون مقاسه؛ فایل ۶ (۵ دقیقه و ۱۶ ثانیه)
 7. شراب و احساس رضایت در طول مسیر؛ فایل ۷ (۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه)
 8. چگونه شاد شدم ؟؛ فایل ۹ (۴ دقیقه و ۲۱ ثانیه)
 9. چگونه راضی شدم؟؛ فایل ۱۰ (۵ دقیقه)
 10. چگونه آرام شدم؟؛ فایل ۱۱ (۴ دقیقه و ۴ ثانیه)
 11. چگونه بی باک شدم؟؛ فایل ۱۲ (۵ دقیقه و ۴۸ ثانیه)
 12. فصل اول هنر شاد زیستن (پریسا افتخار)؛ فایل ۱۳ (۹ دقیقه و ۴۴ ثانیه)؛
 13. حسن ختام؛ فایل ۱۴ (۱ دقیقه و ۴۶ ثانیه)
 14. ۱ دقیقه از فیلم انجمن شاعران مرده (تصویری) فیلم پیشنهادی برای بخش شراب و شادی
 15. ۱ دقیقه از فیلم بخور، عبادت کن، عشق بورز (تصویری) فیلم پیشنهادی برای بخش شراب و راضایت
 16. ۱ دقیقه از فیلم سه شنبه ها با موری (تصویری) فیلم پیشنهادی برای بخش شراب و آرامش
 17.  ۱ دقیقه از فیلم وحشی (تصویری) فیلم پیشنهادی برای بخش شراب و بی باکی
 18.  ۱ دقیقه از فیلم بازی مالی (تصویری) فیلم پیشنهادی برای بخش شادی، رضایت از نحوه بودن خود
 19. پی دی اف فیلم های مرتبط

درس دوم (ماه دوم): (باور_تکنیک ها)

 1. فصل دوم هنر شاد زیستن (پریسا افتخار)؛ فایل ۱ (۱۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه)
 2. پی دی اف مرتبط – دلایل ناراحتی های درونی؛ فایل ۲
 3. پی دی اف مرتبط – نظام انگیزشی عمل؛ فایل ۳
 4. پی دی اف مرتبط – سه دسته خواسته ها و نیازهای انسان؛ فایل ۴
 5. بخش اول تمرینات، مقدمه (باور_تکنیک)؛ فایل ۵ ( ۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه)
 6. باور_تکنیک شادی؛ فایل ۶ (۸ دقیقه و ۵۴ ثانیه)
 7. باور_تکنیک رضایت؛ فایل ۷ (۵ دقیقه و ۴۹ ثانیه)
 8. باور_تکنیک آرامش؛ فایل ۸ (۱۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه)
 9. باور_تکنیک بی باکی؛ فایل ۹ (۱۰ دقیقه و ۳۱ ثانیه)

درس سوم (ماه سوم): (باور_تکنیک ها)

 1. فصل سوم هنر شاد زیستن؛ فایل ۱ (پریسا افتخار)
 2. بخش دوم تمرینات، باور_تکنیک شادی؛ فایل ۲ (۸ دقیقه)
 3. باور_تکنیک رضایت؛ فایل ۳ (۹ دقیقه و ۱۳ ثانیه)
 4. نیمه راه ؛ فایل ۴ (۹ دقیقه و ۲۱ ثانیه)
 5. باور_تکنیک آرامش؛ فایل ۵ (۵ دقیقه و ۵۲ ثانیه)
 6. باور_تکنیک بی باکی؛ فایل ۶ ( ۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه)

درس چهارم (ماه چهارم): (باور_تکنیک ها)

 1. بخش سوم تمرینات، باور_تکنیک شادی؛ فایل ۱ (۱۱ دقیقه و ۱۴ ثانیه)
 2. باور_تکنیک رضایت؛ فایل ۲ (۹ دقیقه و ۱ ثانیه)
 3. باور_تکنیک آرامش؛ فایل ۳ (۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه)
 4. باور_تکنیک بی باکی؛ فایل ۴ (۸ دقیقه و ۲۲ ثانیه)

درس پنجم (ماه پنجم): (باور_تکنیک ها)

 1. بخش چهارم تمرینات، باور_تکنیک شادی؛ فایل ۱ (۹ دقیقه و ۳۳ ثانیه)
 2. هنر شاد زیستن (فصل پایانی) (پریسا افتخار) فایل ۲ (۱۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه)
 3. باور_تکنیک رضایت و آرامش؛ فایل ۳ (۱۱ دقیقه و ۴۹ ثانیه)
 4. باور_تکنیک بی باکی و آرامش (پریسا افتخار)؛ فایل ۴ (۷ دقیقه و ۲ ثانیه)

درس آخر (ماه ششم):

 1. آخرین جرعه؛ فایل ۱ (۵ دقیقه و ۳۲ ثانیه)

 

بسته آموزشی شراب برای چه کسانی مناسب است؟

برای افرادی که متوجه شده اند ، دلایل ناراحتی های درونشان ، روان زاد و بدن زاد نیست بلکه اندیشه زاد است. به دنبال یافتن باورهایی هستند که بتوانند بر اساس آن ، شادتر ، راضی تر ، آرامتر و بی باکتر زندگی کنند

شما با گوش دادن و عمل به این بسته ی آموزشی موارد زیر را دریافت می کنید:

می آموزید باورهایی که بر اساس آن و تا به حال زیسته اید ، لزوما تنها باور موجود برای داشتن زندگی که مطلوب های فردی شما را تامین کند ، نبوده بلکه (باور_ تکنیک) های دیگر از زاویه و پنجره نگرشی دیگرگونه هم وجود دارد که شاید مستی اش پایدارتر و جانفزاتر باشد

 

در مورد قیمت گزاری با توجه به اینکه تا شهریور ماه، هر هفته تکنیکی ارائه شده بدان اضافه می‌گردد در مجموع کل پکیج که ۳۰۰ هزارتومان است، برابر با مبلغی حدود یک جلسه مشاوره است آن هم برای این فایل‌ها و تمرینات و تکنیک‌هایی که از اردیبهشت ۹۹ به مرور در ۵ ماه بدان اضافه شده است و دیگر قرار نیست برایش مبلغی پرداخت شود یعنی این هزینه برای
(۶۳ دقیقه محتوای فایلهای این بسته ) به اضافه ۵ ماه تمرین و تلاشی است که در پی می آید. باشد تا هزینه زیادی نباشد برای آنانی که خواستار تغییر سبک و سیاق زندگی خود هستند.

هم اکنون تمام ۶ ماه تمرین و تکنیک در پکیج اضافه شده است، برای تاثیرگذاری بیشتر هر بخش را در مدت یک ماه گوش کنید و تمرین کنید.

 

 

جلسات دوره

جلسه (زمان کل دوره: )
 • نمایش غیر رایگان

نظرات کاربران

۱۹ دیدگاه User Comments
 1. لاله زرین گفت:

  درود استاد گرامی وپری بانوی نازنین که باجد نامتان برازنده جسم وروح بزرگتان وپری گونه تان می باشد .شراب ۹۹ را با گوش جان جرعه جرعه نوشیدم وسرمست از تک تک کلماتش شدم،باشد که چراغی باشد برای مسیر پرمخاطره ام،شراب ۹۹ برای من ان شرابی است که خیام بزرگ گفته
  می نوش که عمر جاودانی اینست
  خود حاصلت از دور جوانی اینست
  هنگام گل وباده ویاران سرمست
  خوش باش دمی که زندگانی اینست

 2. الهام ستایشی گفت:

  سلام شاد عزیز و پری بانوی بزرگوار
  از اینکه شما را شناختم بسیار خرسندم، تا به امروز از شما بسیار آموخته ام و سعی دارم آموخته هایم را زندگی کنم. شراب را نیز به قول آقای شاد جرعه جرعه باید نوشید. زیرا هربار می شنوم درک جدیدی دریافت می کنم. فایل ها را مکررا گوش می دهم. و تمرین ها بسیار سازنده است پیاده سازی تکنیک ها بسیار مهم هستند و البته در ابتدا آسان نیست. اما کم کم در روانم جاری می شود. در آخر باید از شما تشکری افزون براینها برای ایجاد شرایط پرداخت ماهیانه داشته باشم.
  چرا که این بدین معنی است، این محصول با دلسوزی تهیه شده است. برای همین هست که بر جانم می نشیند. امیدوارم بتوانم در این راه موفق باشم. سپاس

  • زندگی شاد گفت:

   سلام و درود، شراب ۹۹ گوارای وجودتون، نظرات خوبتون بسیار انرژی دهنده بود، سپاس فراوان
   شاد باشید
   پشتیبان سایت زندگی شاد

 3. رضابخش گفت:

  خسته نباشید . بخش هنر زندگی هر هفته به روز نمی شه؟

  • زندگی شاد گفت:

   سلام و درود بر شما، اگر منظور شما از هنر زندگی، مجموعه شراب ۹۹ هست، هر هفته به روزرسانی می شه و فایل جدید در پروفایلتون قرار می گیره..در حال حاضر تا امروز ۲۹ فایل در پروفایل خریداران قرار گرفته شده که هر هفته هم یک یا چند فایل اضافه می شه.

 4. farib گفت:

  ممنونم برای زحماتی که دارید میکشید برای تهیه فایل ها . فایل ها رو از وقتی گرفتم حداقل دوبار گوش دادم و خیلی چیزها یادم اومد. و هر لحظه تکرار می کنم پذیرش کامل خود ناقصم… از شما یاد گرفتم. ممنونم

 5. شيرين گفت:

  عالی بود، منتظر اتفاقات بهتری هستیم😍

 6. سیما رضوی گفت:

  سلام، من بسته رو هفته گذشته تهیه کردم و گوش کردم، خیلی خووووب بود، مثل همیشه، منتظر تمرینات ماهانه هستم

  • زندگی شاد گفت:

   سلام و درود، ممنون از شما که در مسیر و تلاش برای رشد خودتون هستید. تمرینات ماه جدید در حال آماده سازی هستند و تا یکی دو روز آینده روی پروفایلتون قرار میگیرند.

 7. سعید محمدخواه گفت:

  عالی مثل همیشه

 8. زهرا روح بخش گفت:

  سلام، پکیج شراب عالی بود، منتظر تمرینات هستم، مطمئنم که سال ۹۹ با قدرت جلو میرم. البته با کمک شما که تا الان روشنیِ راهم بوده

  • زندگی شاد گفت:

   سلام و درود. ممنون از شما و انرژی خوبتون. تمرینات به زودی در پروفایل شما قرار میگیرند. شاد باشید

 9. هستی قدرت پناه گفت:

  آشنا شدن با شما یکی از بهترین اتفاقات زندگی من بوده، شراب ۹۹ روح و جانم رو جلا داد، ممنون که هستید

  • زندگی شاد گفت:

   سلام و درود. ممنون از شما که با تهیه بسته و گام برداشتن در جهت رشد خودتون به ما انرژی میدید

 10. Houra3@yahoo.com گفت:

  سلام. می تونید لطفا جزییات بیشتری از مشخصات محصول رو درج کنید. مثلا اینکه چند دقیقه است؟ اینکه فایل صوتی هست؟ دوم اینکه خیلی خوبه که پرداخت ارزی هم اضافه بشه برای کسانیکه خارج ایران هستند.

  • زندگی شاد گفت:

   سلام و درود. پکیجِ شراب شامل ۱۴ فایل صوتی هست که در مجموع ۶۳ دقیقه میشه. در انتها هم چند فیلم در رابطه با محصولِ شراب معرفی شدن. در حال حاضر امکان پرداخت به صورت ارزی نیست، میتونید از کارت آشنایانتون استفاده کنید

دیدگاه خود را بنویسید:

Submit a Comment
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره های مرتبط

Related Courses
0