همین ۱۵ سال پیش ازدواج کردیم. یکی مون به قولِ خودش یه اسبِ سرکش هست ، اون یکی، یه رام کننده

یکی به دورِ جهان می گرده و مشاوره می ده ، اون یکی تو کتابها می چرخه و دورِ سرِ خودش می گرده

جدی ش رو بخوام بگم ، یکی روانشناسی خونده ، اون یکی مدیریت فرهنگی

جدی ترش رو بگم ، سفر و کتاب ، برامون دوتا ابژه هستن که ذهنِ منِ سوژه رو می سازن، جهانِ درون در مواجهه با جهانِ بیرون و در نهایت با بازتابِ دوباره دست آوردِ تجربیاتش، مدام در حالِ احیا کردن و از نوساختنِ خودش هست. البته اگر بخواد و اراده کنه !!!!

می پرسید تا کی این فرایند ساختِ (من) و نو شدن ادامه داره ؟ جواب می دیم : تا لحظه مرگ، اگر و فقط اگر، از اندیشیدن وعمل باز نمونی

یه من + یه من دیگه = دو جهانِ متقاطع

ما + شما = هزاران جهانِ متقاطع با اشتراکات و تفاوت های وسیع که قراره اینجا با خودمون روبه رو بشیم ، بعد یاد بگیریم  با رنگهایی که روی بومِ داستانِ زندگی هامون پاشیده می شه چطور می شه مواجه شد ، یه جاهایی هم یه قلموهایی برداشت و یه نقش هایی خلق کرد.

باور داریم
با وجود همه رنج ها، امکان شاد زیستن وجود داره
و سبک زیستمون با همه مصائب و سختی هاش نشانگر همین امر هست

محمد مقدم شاد

محمد مقدم شاد کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

پریسا افتخار در سایت زندگی شاد

پریسا افتخار دکترای مدیریت فرهنگی

0