ده باورِ ما برای سهیم کردنتان در لحظه های خاص از سفر + نامه

دسته بندی :سفر + نامه 4 فروردین 1399
ده باور سفرنامه برای داشتن یک زندگی شاد

ده باورِ ما برای سهیم کردنتان در لحظه های خاص از سفر + نامه :

 

۱- باور داریم زندگی زیباست و ارزش ِ زیستن و خطر کردن دارد.

۲- باور داریم شادی، نتیجه اندیشیدن بر مبنای باورهای صادق، موجه و داشتنِ معنا در راستای حقیقت طلبی، خیرخواهی و جمال است.

۳- باور داریم می توانیم از معجزه زندگی لذت ببریم و اجازه ندهیم زندگانی، جولانگاه درد و رنجِ خودمان و دیگران شود.

۴- زندگی مقدمه ای برای زیستن ندارد. زمانی برای اینکه آماده لذت بردن از زندگی شویم وجود ندارد ، از همین لحظه شروع کنیم، این لحظه آغازِ بقیه زندگی است.

۵- هیچ گونه محدودیت یا معلولیتی (چه پیدا و چه پنهان) نمی تواند بهانه ای برای محرومیت باشد. در دل هستی آوای ناقوس ِ شادی، طنین انداز است هرکه گوش دارد بشنود.

۶- باور داریم که انسانها فارغ از تفاوت های طبیعی و اجتماعی و فرهنگی مانند رنگ، نژاد، جنسیت، قومیت، ملیت و دین و مذهب حق بهره مندی از فرصتِ برابر برای شاد زیستن دارند.

۷- باور داریم که فقط مالک اکنونیم، گذشته را از کف داده ایم و آینده را هنوز به دست نیاورده ایم پس باید از اکنونمان بهره تمام عیار ببریم نه اینکه آن را با حسرت، پشیمانی و اندوه گذشته یا با دل نگرانی و ترس آینده بر باد دهیم.
اگر امروز را زندگی نکنیم، فردا، بارِ افزوده حسرت، پشیمانی و اندوه امروز را نیز بر دوش خواهیم داشت.

۸- باور داریم در هر وضع و حال
می توان عزمی جزم داشت برای مکیدن شیره زندگی، بهره بردن از مواهب معجزه حیات و شاد زیستن در اینجا و اکنون.

۹- باور داریم چنانچه اکنون ما نتیجه انتخاب های گذشته ماست آینده ما نیز نتیجه انتخاب های اکنون ماست؛ پس می کوشیم تا از ثانیه های عمرمان برای شاد شدن، شاد بودن، شاد ماندنِ خودمان و شاد کردنِ همنوعانمان بهره بجوییم و از این راه برای همه، زندگی خوش، خوب و ارزشمند رقم زنیم.

۱۰- باور داریم که مسائل، مشکلات، تنگناها و درد و رنج ها می توانند دیر یا زود از میان برداشته شوند فقط با سه مدیریت درست:
✅مدیریت بر باورها،
✅مدیریت بر عواطف و احساسات
✅مدیریت بر زمان و انتخاب هایمان، یعنی تبدیل تهدیدها به فرصت و نه بالعکس!

سفرنامه ها را از اینجا بخوانید

 

 

زندگی شاد

باور داریم شاد زیستن یه انتخابه

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:
0