بخشی از فیلم کاپیتان فنتستیک
پریسا افتخار

بخشی از فیلم کاپیتان فنتستیک

بخشی از فیلم کاپیتان فنتستیک خانواده ای که با عقاید خاص فکری و فلسفی ، زندگی در جنگل را برگزیده ولی… غمِ نان شاید بگذارد

فیلم جهان با من برقص
پریسا افتخار

فیلم جهان با من برقص

خلوت آری ، عزلت نه فیلم جهان با من برقص سالِ ۹۶، اتاقِ شماره ۳۷ بخش تخصصی کتابخانه ملی، سه روز در هفته، از آنِ

عقلانیت و معنویت
پریسا افتخار

عقلانیت و معنویت

 “عقلانیت و معنویت” پریسا افتخار: مقاله حاضر در صدد است تا نگاهی مختصر داشته باشد به زندگی و اندیشه های روشنفکر برجسته استاد مصطفی ملکیان

فلسفه هنر زندگی و اگزیستانس
زندگی شاد

فلسفه هنر زندگی و اگزیستانس

برخی درعین اینکه فلسفه را به معنای لغوی آن یعنی دوستداری حکمت می دانند اما علاقه مندی شان پرداختن به بحث های کلی، انتزاعی و

0